Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Marketingová strategie

V rámci tvorby marketingové strategie:

  • vám pomůžeme vytvořit značku (viz balíček tvorba značky)
  • vám pomůžeme vhodně nastavit a formulovat poslání a vizi vaší firmy
  • společně zrevidujeme Vaši hodnotovou nabídku (tj. výrobky či služby, které nabízíte)
  • vymezíme cílové skupiny a vytvoříme zákaznické persony
  • pro jednotlivé cílové skupiny stanovíme komunikační a prodejní argumenty
  • nastavíme vhodný positioning
  • společně stanovíme strategické cíle a způsoby jejich dosažení
  • vytvoříme vhodnou prodejní strategii
  • cena se odvíjí individuálně dle náročnosti každého projektu