Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Google Tag Manager je systém správy značek (tagů) od firmy Google. Tyto systémy spravují životní cyklus tagů. Tagy mají za úkol sledovat aktivitu uživatelů na webových stránkách a aplikacích. Díky těmto tagům lze analyzovat chování zákazníků, které tyto weby navštěvují. Na základě analyzovaných dat, je možné měnit obsah webových stránek, tak abychom lépe a efektivněji dosáhli našeho cíle, například větší prodej našeho produktu. Navíc lze analyzovaná data používat k různým marketingovým akcím. 

Pomocí Google tag manageru dokážeme počítat ROI a například také používat pro A/B testování.

Výhodou Google tag manageru je, že lze provádět změny bez znalosti kódu webu a tím pádem nepotřebujeme na úpravy žádné programátory. Google tag manager je dostupný jak pro webové aplikace, mobilní aplikace, tak i servery a REST API.

Zdroje:

Google. (n.d.). About google tag manager  |  google developers. Google. Retrieved June 10, 2022, from https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager

Google. (n.d.). Website tag management tools & solutions. Google Tag Manager. Retrieved June 10, 2022, from https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ What is google tag manager and why use it? the truth about google tag manager.

Orbit Media Studios. (2022, June 2). Retrieved June 10, 2022, from https://www.orbitmedia.com/blog/what-is-google-tag-manager-and-why-use-it/