Pomáháme s marketingem těm nejlepším

ROI neboli Return of Investment je metrika, která nám vyjadřuje návratnost našich investic do marketingu jako firmy. Na základě této metriky můžeme určit, zdali jsou naše investice do marketingu smysluplné či nikoliv. ROI přesněji udává zisk v procentech z utracené částky.

Pro výpočet ROI existují 2 nejpoužívanější vzorce a to konkrétně:

  • ROI (%) = zisk / investice * 100
  • ROI (%) = (výnosy – investice) / investice * 100

Někdy může být výpočet ROI velmi složitý, protože je nejdříve si nutné určit co všechno do investic zahrnout. To může být právě v některých marketingových kampaní velmi složité.

To samé se také týká zisku, kdy občas nedokážeme stoprocentně určit co do něj zahrnout.

ROI se dá počítat i pro náklady PPC reklamy, ale v tomto případě se spíše používají metriky ROAS a PNO. Je to dáno tím, že u PPC reklamy nedokážeme většinou přesně určit čistý zisk.

Zdroje:

Fernando, J. (2022, May 13). Return on investment (ROI). Investopedia. Retrieved June 1, 2022, from https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp 

Phillips, J. J., & Phillips, P. P. (2005). Return on investment (Roi) basics. American Society for Training and Development. Lenskold, J. (2003). Marketing roi the path to campaign, customer, and corporate profitability. McGraw-Hill.