Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Pay per Click (PPC)

PPC je model odměňování za propagaci. PPC má za cíl přivést návštěvnost na vaše webové stránky tím, že partnerovi zaplatíte za každé kliknutí na vaši reklamu. Jedním z nejběžnějších typů PPC je Google Ads, který umožňuje platit za přední místa na stránkách výsledků vyhledavače Google. Mezi další kanály, kde můžete PPC využít patří především reklamy na Facebooku, reklamní Tweety na Twitteru, affiliate marketing, a tak dále.

Mezi největší výhody PPC považuji snadné cílení na klienty, přesné určení rozpočtu, okamžité výsledky, možnost kombinovat s jinými způsoby marketingu (akce), zvyšování povědomí o značce a měření výsledků. PPC ovšem nepřináší pouze výhody. Existuje riziko zneužití, jelikož partner může počet kliků nekalým způsobem ovlivňovat.

Cost per Click (CPC)

CPC je principálně velmi podobná reklamnímu modelu PPC. Největším rozdílem oproti PPC je to, že u CPC neznáme cenu za prokliknutí dopředu. Můžeme CPC kombinovat i s jinými modely. Například můžeme CPC vyhodnocovat s modelem PPS a vnímat tak CPC jako jednu z metrik. Jelikož cena za proklik nebývá často určena dopředu, setkáváme se s pojmem Max CPC (bid). Určuje nám maximální částkou, kterou za proklik zaplatíme. Reálná CPC je ale většinou nižší.

Výhodou tohoto modelu je, že už platíme přímo za nějakou akci, a ne pouze za zobrazení reklamy, jako to je v případě CPI (cost per impression). Zákazníka tak skutečně dostaneme na stránky inzerenta.

Cost per Mille (CPM)

CPM znamená, že společnosti platí partnerům za tisíce zobrazení reklamy. V rámci internetu se zobrazení obrazovky obsahující reklamu označuje za „impresi„. Představy nad významem tohoto slova se u inzerentů mohou lišit a může se stát, že nemusí být splněny všechny očekávání. Marketéři a partneři občas používají různé systémové nedostatky a kličky, aby potvrdili, že k „impresi“ skutečně došlo. Zároveň partnerské (publisherské) společnosti používají různé metody ke zvýšení počtu zobrazení stránek, jako je rozdělení materiálu na více stránek, jeho opakované použití, použití dramatických titulků nebo psaní bulváru a tak dále.

CPM marketing je tedy opět náchylný k známým podvodům a marketéři, kteří si přejí dostat zákazníky na webové stránky, nemusí zajistit dostatečný „firewall“ k zajištění výsledků, které potřebují.

Zdroje:

Dr. Mrs. Vaibhava Desai “Digital Marketing: A Review” Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Special Issue | Fostering Innovation, Integration and Inclusion Through Interdisciplinary Practices in Management, March 2019, pp.196-200, odkaz

Puthussery, A. (2020). Chapter 10 PPC. In Digital Marketing: An overview. essay, Notion Press. 

Tang, P., Wang, X., Wang, Z., Xu, Y., & Yang, X. (2020, May). Optimized Cost per Mille in Feeds Advertising. In Proceedings of the 19th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems (pp. 1359-1367).

Mokhtar, M. A. B. (2013). Performance Based Pricing Models in Online Advertising: Click Per Mille (CPM) and Cost Per Click (CPC).

Jain, A., & Khan, S. (2021). Optimizing Cost per Click for Digital Advertising Campaigns. arXiv preprint arXiv:2108.00747.