Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Affiliate marketing je jeden z možných nástrojů pro firmu jak získat větší traffic nebo leady. Jelikož affiliate marketing existuje v internetové sféře, traffic v tomto případě vnímáme jako počet návštěvníků na naší webové stránce. Leads jsou ti návštěvníci, kteří navíc projeví zájem o naše produkty nebo služby, které skrze naši stránku prezentujeme.

Jak affiliate marketing funguje?

Jako firma se dohodneme s nějakou třetí stranou, například blogerem či influencerem na tom, že bude naše produkty nebo služby propagovat a my mu za to na oplátku zaplatíme určitou částku z tržeb, které nám přinese. Typicky to bývá tak, že ta třetí strana, v tomto případě influencer, získá od nás (firmy) webový odkaz, který po kliku přivede zákazníka na naši stránku. V linku je skryta informace o tom, že patří tomu konkrétnímu influencerovi a tato informace se dále propaguje při případném nákupu, který by zákazník na naší stránce provedl. Samozřejmě pak je snadné zjistit z objednávky její cenu a přiřadit ji k danému influencerovi. Pak mu můžeme zaplatit procentuální provizi z celkového nákupu, na které jsme se dohodli. Toto marketingové schéma se také nazývá cost per action (CPA) marketing, jelikož jako firma platíme za reklamu až když zákazník provede nějakou specifickou akci (činnost).

Výhodou tohoto přístupu je, že platíme právě až po vykonání činnosti, tedy přínos pro naši firmu je jistější oproti přístupu jako například CPC neboli cost per click kde tedy bychom museli platit už při jednoduchém kliku na odkaz, který vede na naši stránku, ale uživatel by si reálně nic koupit nemusel. Zároveň delegujeme snahu prodat náš produkt na třetí stranu, takže o něco šetříme kapacity marketingového oddělení naší firmy.

Nevýhodou může být naopak to, že ta třetí strana nemusí být až tak zkušená s prodáváním produktů nebo služeb, takže nemusí přinést až tolik leadů a trafficu až dokud nezíská více zkušeností. Další nevýhodou je to, že ti zákazníci mají primární vztah s tou třetí stranou – influencerem, kterého sledují, protože je zajímá. Náš produkt si mohou pořídit teoreticky jen proto, že chtějí podpořit jeho nebo získat nějaký status mezi jeho followery. Když influencer od naší firmy odejde, pravděpodobně ztratíme i velké množství zákazníků, které přivedl. V tom případě přijdeme o customer lifetime value, což je v podstatě odhadovaný profit, který získáme z toho, že si držíme vztah s daným zákazníkem. Spokojený zákazník se bude k nám vracet a generovat další tržby, což se může vyplatit, pokud získání nového zákazníka je pro nás dražší než jeho udržení.

Lead generation

Vraťme se zpět k leadům a to konkrétně k lead generation. Lead generation můžeme popsat jako snahu o to zaujmout nové potenciální zákazníky s cílem přeměnit tento zájem na následně nákupy našich produktů nebo využití našich služeb. Lead generation se ohromně posunula v současné digitální době. Kdysi to mohlo probíhat například tak, že prodavači potenciálních zákazníků navštěvovali doma, později to nahradil cold calling tedy kontaktování nových potenciálních zákazníků skrze telefonáty. Tyto přístupy nejsou moc ideální, protože lidem můžeme narušovat soukromí a volat v době, kdy na dané věci nemusí mít náladu nebo čas. V současné době lze pomocí internetu zlepšit lead generation hned několika způsoby. Kromě affiliate marketingu, existují i způsoby jako například SEO (search engine optimisation).

Search engine optimisation cílí na to, aby webová stránka naší firmy, na které nabízíme naše produkty nebo služby, byla více dostupná ve webových vyhledávačích než Google. Máme dvě možnosti, jak toho docílit. První je zaplacením Googlu, aby ji ukázal prioritnější při vyhledávání určitých klíčových slov, ale také takzvaně „organicky“ a tedy zlepšení našeho webu po technické stránce a zvýšením jeho důvěryhodnosti. Toho dosáhneme uvedením klíčových slov, která by naši potenciální zákazníci v Google vyhledávali, zajištěním, že jiné, již důvěryhodné stránky budou odkazovat na tu naši, ale také zabezpečením stránky certifikáty. Mimo těchto technických zlepšení existuje ještě druhá možnost a to tvorba webového obsahu pomocí content marketingu. Webový obsah jsou například blogy, newslettery, příspěvky na sociálních sítích a mnoho dalších věcí.

Představme si, že jsme fitness trenér a máme webovou stránku přes kterou nás mohou klienti kontaktovat a přihlásit se k tomu abychom je trénovali. V tom případě by bylo pro nás přínosné tvořit například blogy o fitness tématech jako například efektivní hubnutí. Pokud má naše stránka kvalitní SEO, klíčová slova, která budou v nějakém článku zmíněna přivedou nového zájemce na naši stránku. Po přečtení se může dozvědět, že poskytujeme coaching a přihlásit se jako náš nový klient. Své články můžeme navíc sdílet na a nalákat tak více leadů na sociálních sítích, kde lidé v dnešní době tráví spoustu času, naši stránku.

Zdroje:

Carol F. Scott, Laina Y. Bay-Cheng, Mark A. Prince, Thomas H. Nochajski, R. Lorraine Collins
(2017). Time spent online: Latent profile analyses of emerging adults‘ social media use,
Computers in Human Behavior, 75, 311-319, doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.026