Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Reklama je marketingová komunikace, která využívá otevřeně placené / sponzorované neosobní sdělení k propagaci nebo prodeji produktu, služby, značky nebo myšlenky.

Reklamní kampaň

Reklamní kampaň je série reklamních sdělení, která sdílejí jednu myšlenku a téma, které tvoří integrovanou marketingovou komunikaci. Integrovaná marketingová komunikace je platforma, na které může skupina lidí seskupit své nápady, přesvědčení a koncepty do jedné velké mediální základny. Reklamní kampaně využívají různé mediální kanály v určitém časovém rámci a cílí na identifikované publikum.

Téma kampaně je ústředním sdělením, které bude obsaženo v propagačních aktivitách. Je hlavním bodem reklamní kampaně, jelikož určuje motiv pro řadu jednotlivých reklam a dalších marketingových sdělení, která budou použita. Témata kampaní jsou obvykle vytvářena s cílem, aby byla používána po značnou dobu, ale mnoho z nich je dočasných kvůli faktorům, jako je neefektivnost, podmínky na trhu, konkurence či marketingový mix.

Druhy reklamy

Tisková reklama – noviny, časopisy, brožury, letáky

Inzerce produktů prostřednictvím novin nebo časopisů je běžnou praxí. Tištěná média nabízejí například také možnosti, jako jsou propagační brožury a letáky pro reklamní účely. Noviny a časopisy prodávají reklamní prostor podle velikosti plochy, kterou inzerát zabírá, jeho umístění v publikaci (přední strana/prostřední strana, nad/pod okrajem) a podle čtenosti publikace.

Venkovní reklama – billboardy, kiosky, plakáty, veletrhy a eventy

Venkovní reklama využívá několik nástrojů a technik k přilákání zákazníků. Nejběžnějšími příklady venkovní reklamy jsou billboardy a plakáty, ale také eventy, akce a veletrhy, na kterých společnosti mohou vystavovat své produkty, rozdávat letáčky a vizitky, či informovat kolemjdoucí o svém působení. Veletrhy a akce poskytují nejen snadný odbyt pro produkty společnosti, ale jsou také účinným reklamním nástrojem
k propagaci produktů společnosti. Billboardová reklama je velmi oblíbená. Daná reklama však musí být opravdu stručná a chytlavá, aby zaujala pozornost kolemjdoucích.

Rozhlasová reklama

Tato reklama je jednou z nejstarších forem reklamy. Inzerenti si mohou zakoupit vysílací čas od rozhlasové stanice k vysílání svých reklam. Ceny závisí na délce trvání, denní době a programech, během kterých jsou vysílány.

Televizní reklama

Televizní reklama zůstává i v 21. století nejpoužívanějším a také nejdražším způsobem reklamy. Dosahuje maximálního počtu cílových zákazníků a má řadu programových plánů, které lze efektivně využít pro vkládání reklamního obsahu. Náklady na televizní reklamu často závisí na délce trvání reklamy, době vysílání (hlavní vysílací čas/doba klidu), někdy na pořadu, ve kterém se bude vysílat, a samozřejmě na popularitě samotného televizního kanálu. Nejčastěji je reklamní spot vložen přímo do vysílaného programu. Reklama je buď je přehrávána po konci daného programu (tj. film, seriál, sportovní utkání), nebo je program pozastaven na určitý čas, který je určen právě pro vysílání reklam. Délka i typ reklamních spotů se liší i podle toho, zda je televize soukromá či státní. Dalším typem televizní reklamy jsou například bannery používány např. při sportovních utkáních, nebo tzv. product placement.

Online reklama

Tradiční vysílaná reklama je velmi oblíbené reklamní médium, které tvoří několik odvětví jako televize, rádio nebo internet. Online reklama je nejnovější a nejrychleji rostoucí způsob reklamy. Mezi nejviditelnější typ internetových reklam patří bannerové reklamy, které se vyskytují nejčastěji po stranách obrazovky, ale často jsou vloženy i přímo doprostřed textu. Reklamy jsou často navrženy tak, aby vyskakovaly během prohlížení stránky. Dalšími typy reklam jsou menší reklamy, odkazy, či reklamy s platbou za kliknutí. Společnosti v tomto případě většinou využívají služeb digitálních agentur.

Skrytá reklama – reklama ve filmech

Skrytá reklama je jedinečný druh reklamy, ve které je produkt nebo určitá značka začleněna do některých zábavních a mediálních kanálů, jako jsou filmy, televizní pořady nebo dokonce sporty. U takového typu reklamy nejde rozlišit, že se jedná o reklamu, jelikož většinou není označená. V České republice byla skrytá reklama zakázána v roce 2015.

Náhradní reklama

Náhradní reklama je nápadně vidět v případech, kdy reklama a konkrétní produkt je zákonem zakázán. Reklama na produkty, jako jsou cigarety nebo alkohol, které poškozují zdraví, je zakázána zákonem v několika zemích. Tyto společnosti proto přicházejí s dalšími produkty, které mají stejnou značku či logo a nepřímo lidem připomínají zakázaný produkt stejné značky prostřednictvím reklamy na ostatní produkty.

Veřejná reklama – reklama pro sociální účely

Veřejná reklama je technika, která využívá reklamu jako efektivní komunikační médium k předávání společensky relevantních zpráv o důležitých informacích, jako je AIDS, úspora energie, politická integrita, odlesňování, negramotnost, chudoba atd.

Reklama celebrit

Přestože je publikum stále chytřejší a moderní spotřebitel je imunní vůči přehnaným tvrzením většiny reklam, existuje část inzerentů, kteří stále spoléhají na celebrity. Využití celebrit pro reklamní inzerci zahrnuje přihlášení celebrit do kampaní, které se skládají ze všech druhů reklamy včetně televizních nebo dokonce tištěných reklam. V poslední době jsou celebrity využívány k inzerci produktů na sociálních sítích – jedná se hlavně o příspěvky (fotky, videa) propagující daný produkt. Hovoříme o tzv. influencer marketingu.

Reklama v obchodě – Point of Sale

Tento typ reklamy je hojně využívaný většinou obchodů. Nejčastěji se jedná o produkty, které jsou vystaveny u pokladní přepážky a atraktivně zabalené. Jejich cílem je ovlivnit zákazníka, aby provedl impulzivní nákup. Dalšími formami in-store reklamy může být umístění produktu tak, aby jej zákazník snadno viděl, a bannery uvnitř obchodu oznamující snížení cen nebo nové uvedení na trh.

Zdroje:

Anwar, K., & Climis, R. (2017). Analyzing the relationship between types of advertisement and customer choice: a study of retailer stores in erbil. The International Journal of Accounting and Business Society, 25(2), 43-52.

Nelson, P. (1974). Advertising as information. Journal of political economy, 82(4), 729-754.

Rossiter, J. R., & Percy, L. (1987). Advertising and promotion management. McGraw-Hill Book Company.

Şinghirei, V., & Muntean, V. (2015). Different types of advertisement in the European Union. Relaţii internaţionale. Plus, (1), 42-49