Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Influencer marketing

Zajistíme pro vás spolupráci s výraznými osobnostmi sociálních sítí se zásahem vaší cílové skupiny.
 
Nechte si zpracovat kalkulaci na míru.

Dnešní doba přinesla do marketingu změny, na které musí značky reagovat, pokud chtějí zaujmout zákazníky. Spotřebitelé jsou čím dál více imunní vůči tradiční formě reklamy, a proto značky čím dál častěji využívají tzv. influencery. Pojem je odvozen od anglického slova influence, tedy vliv. Dalo by se tedy říci, že je to „ovlivnitel“. Když to trochu rozvineme, tak můžeme říci, že influenceři jsou obvykle osoby, které mají schopnost ovlivňovat svoji skupinu sledovatelů. Mají vybudovanou svou komunitu lidí, která jim důvěřuje. Tato komunita je nejhmatatelnější na sociálních sítích, kde se influencer vyjadřuje k různým tématům. Jeho komunita mu zpravidla věří, ztotožňuje se s jeho názory a získává od něj inspiraci. Velký počet fanoušků nebo followerů na sociální síti ještě neznamená, že je daná osobnost vlivná, tedy influencer. Může být pouze populární, zajímavá nebo provokativní. Taková osobnost ale nedokáže ovlivnit chování a nákupní rozhodování svého publika a nehodí se tedy pro influencer marketing.

Značky a obchodníci se nemohou dostat ke skutečným lidem takto blízko a s takovým vlivem a začaly tedy vyhledávat spolupráce s influencery s cílem získat výhody ze vztahu, který si vytvořili se svým publikem. (Wiley, 2016) Značky se snaží motivovat influencery, aby podpořili jejich produkt, za takovou formu propagace jsou pak odměněni buď finančně, nebo poskytnutím produktů či služeb zdarma (tzv. barterová spolupráce).

Hlavním důvodem, proč je influencer marketing tak úspěšný je, že lidé více důvěřují lidem než firmám. Před dobou sociálních médií mohl spotřebitel vidět produkt pouze prostřednictvím tiskových reklam, billboardů, rozhlasových reklam a televizních reklam. Dnes mohou spotřebitelé komunikovat s produktem prostřednictvím sociálních médií. Influenceři komunikují komerční sdělení značek na platformách, které si lidé svobodně vybírají a tráví na nich svůj čas, aktivně si vybírají, co a koho chtějí sledovat. Influencer marketing má své kořeny v počátcích Public Relations a WOM (word of mouth).

Pokud se tedy firma rozhodne k této formě marketingu, musí si všechny kroky naplánovat. V první řadě je potřeba si určíte cíl nebo cíle, kterých chce firma pomocí influencer marketingu dosáhnout. Následně je připravena strategie komunikace, která určí, jak těchto cílů dosáhnout a jaké prostředky na jejich dosažení vynaložit. Posledním krokem v přípravné fázi by mělo být určení klíčové ukazatelů výkonnosti (KPI), na základě kterých bude hodnotit úspěšnost. Na základě cílů a komunikační strategie by měla proběhnout selekce influencerů vhodných ke spolupráci. Fáze realizace je sice časově náročná, ale zároveň je poměrně přímočará. Každá propagace by se měla buď v průběhu nebo po jejím skončení náležitě vyhodnotit a influencer marketing není výjimkou.