Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Jedna z položek marketingového mixu 4P je marketingová komunikace (promotion). Ve zkratce je možné říci, že zákazníka chceme oslovit s naším produktem. Náš produkt chceme samozřejmě prodat zákazníkovi a tím mít zisk. Používaným prostředkem pro tuto kategorii je model AIDA (atenttion, interest, desire, action).

Model AIDA se skládá ze 4 bodů, které pouze velmi krajně popisuje celý proces získání zákazníka až do okamžiku uskutečnění prodeje. Prvně je zapotřebí dát na vědomí okolí, že existujeme na trhu. K těmto účelům upotřebíme poznatky z článku o komunikačním mixu. Během komunikace je potřeb u zákazníka vzbudit zájem o zboží, které v ideálním případě přechází ve vlastní touhu po vlastnictví dané věci, nebo alespoň přání vlastnit. Samotné přání většinou přechází čase v touhu, která vede ke koupi produktu. Tím je následně dodrženo schéma modelu popisovaného modelu a zároveň marketingová komunikace splnila svůj účel.

Vrcholem AIDA, tak i marketingové komunikace, je akt koupě zboží, nebo ještě lépe, opakované koupě a pozitivní šíření informací o službě v okolí kupujícího. Je nutné zmínit, že marketingová komunikace musí být vždy přizpůsobena dané situaci, cílové skupině, prostředku komunikace a samotnému produktu. Neexistuje obecný návod, který musí fungovat ve všech situacích.

Integrovaná marketingová komunikace

Integrovat znamená zapojit, spojit, začlenit. Samotné pojmenování naznačuje, o co se jedná. Současný trend je propojit všechny prostředky komunikačního mixu v jeden funkční celek. Snahou je odstranění rozporů vznikajících při živelném nezávislém vytváření reklamy pro jednu jedinou platformu. Příkladem může být zvolený způsob propagace v televizní reklamě, který nekoresponduje s tištěnými prostředky. Oba dělají totéž, i když to není totéž. Výsledkem může být zmatení zákazníka, či dokonce odrazení kupujícího od naší společnosti.