Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Během posledních 18-ti let, od roku 2004 (kdy se MySpace stala první stránkou sociálních médií, která oslovila jeden milion uživatelů) do roku 2022, posunul dramatický růst interaktivních digitálních kanálů sociální média na úroveň, která je výzvou i pro dosah televize a rádia. (Pudvelis, 2020)

V březnu v roce 2022 bylo na celém světě 4,6 miliardy uživatelů sociálních médií – více než 58 % světové populace – což představuje nárůst o více než 10 % jen za jeden rok. (Dixon, 2022)

Marketing na sociálních sítích (také známý jako digitální marketing a e-marketing) je využití sociálních médií – platforem, na kterých uživatelé budují sociální sítě a sdílení informací k budování značky společnosti, zvyšování prodeje a návštěvnosti webových stránek. Kromě toho, že společnostem poskytuje způsob, jak oslovit nové i stávající zákazníky, má marketing na sociálních sítích účelovou analýzu dat, která obchodníkům umožňuje sledovat úspěšnost jejich úsilí a identifikovat ještě více způsobů zapojení. (Dollarhide, 2022)

Síla marketingu na sociálních médiích je založena na třech hlavních marketingových oblastech: spojení, interakce a zákaznická data.

Spojení: Nejenže sociální média umožňují podnikům spojit se se zákazníky způsoby, které byly dříve nemožné, ale existuje také mimořádná řada způsobů, jak se spojit s celou cílovou skupinou. Toto je umožněno od obsahových platforem (jako je YouTube) a sociálních stránek (jako je Facebook) až po mikroblogovací služby (jako Twitter).

Interakce: Dynamická povaha interakce na sociálních médiích, ať už přímá komunikace nebo pasivní „lajkování“, umožňuje podnikům využívat bezplatné reklamní příležitosti z doporučení eWOM (electronic word of mouth) mezi stávajícími a potenciálními zákazníky. Nejen, že pozitivní nakažlivý efekt z eWOM je cenným hnacím motorem spotřebitelských rozhodnutí, ale skutečnost, že k těmto interakcím dochází na sociální síti, je činí měřitelnými. Nástroje SMM mají schopnost nejen extrahovat zákaznická data, ale také z nich vytvořit použitelnou analýzu trhu. 

Firmy mohou také zesílenou provázanost SMM převést na tvorbu „lepkavého“ obsahu, což je marketingový termín pro atraktivní obsah, který zákazníky zaujme na první pohled, přiměje je k nákupu produktů a následně je přiměje obsah sdílet. Tento druh reklamy se dostává k jinak nepřístupnému publiku, ale navíc nese také přímou podporu někoho, koho příjemce zná a kterému důvěřuje.

Další strategií SMM, která se spoléhá na publikum při vytváření zprávy, je virální marketing, prodejní technika, která se pokouší vyvolat rychlé šíření ústních informací o produktech. Jakmile je marketingové sdělení sdíleno s širokou veřejností daleko za hranicemi původní cílové skupiny, je považováno za virální – velmi jednoduchý a levný způsob, jak podpořit prodej. (Barnhart, 2022)

Ve srovnání s tradičním marketingem má marketing na sociálních sítích několik zřetelných výhod, včetně skutečnosti, že SMM nabízí dva druhy interakce, které umožňují řízení vztahů se zákazníky – jak mezi zákazníky, tak mezi firmou a zákazníkem. Jinými slovy, zatímco tradiční marketing sleduje hodnotu zákazníka především zachycováním nákupní aktivity, SMM může sledovat zákazníka přímo (prostřednictvím nákupů) i nepřímo (prostřednictvím doporučení produktů).

Když se firma snaží určit, které metriky sledovat, pravidlem je vždy sladit každý obchodní cíl s relevantní metrikou. Například: pokud je obchodním cílem zvýšit konverze z kampaně SMM o 15 % během tří měsíců, je vhodné použít analytický nástroj (jako např. Google Tag Manager), který měří efektivitu kampaně vůči tomuto konkrétnímu cíli.

Nejdůležitější metriky SMM, které je třeba sledovat jsou zaměřeny na zákazníky: 

  • zapojení – lajky, komentáře, sdílení, kliknutí
  • dojmy – kolikrát se příspěvek zobrazí
  • dosah/viralita – kolik jedinečných zobrazení má příspěvek SMM
  • podíl hlasu – jak daleko značka sahá v online sféře
  • doporučení – jak se uživatel dostane na stránku
  • konverze – když uživatel provede nákup na webu

Další velmi důležitá metrika se však zaměřuje na obchod: 

  • míra odezvy/doba – jak často a jak rychle podnik odpovídá na zprávy zákazníka (Chen, 2021)

Zdroje:

Chen, J. (2021, September 21). The most important social media metrics to track. Sprout Social. Retrieved June 19, 2022, from https://sproutsocial.com/insights/social-media-metrics/

Bezani, A. (2022, March 11). 11 youtube marketing tools to build your channel. Mentionlytics. Retrieved June 19, 2022, from https://www.mentionlytics.com/blog/11-youtube-marketing-tools-to-build-your-channel/ 

Barnhart, B. (2021, September 7). What is viral marketing (and does it actually work in 2020)? Sprout Social. Retrieved June 19, 2022, from https://sproutsocial.com/insights/viral-marketing/ 

Dixon, S., & 21, M. (2022, March 21). Daily Social Media Usage Worldwide. Statista. Retrieved June 19, 2022, from https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/ 

Dollarhide, M. (2022, May 3). Social Media: Sharing ideas and thoughts. Investopedia. Retrieved June 19, 2022, from https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp  

Haenlein, M., Anadol, E., Farnsworth, T., Hugo, H., Hunichen, J., & Welte, D. (2020). Navigating the New Era of Influencer Marketing: How to be Successful on Instagram, TikTok, & Co. California Management Review, 63(1), 5–25. https://doi.org/10.1177/0008125620958166

Holton, L. (2021, June 7). YouTube marketing tips for 2021. MYVA360. Retrieved June 19, 2022, from https://myva360.com/blog/youtube-marketing-tips-for-2021 

Pudvelis, S. (2020, May 26). Matter survey reveals consumers find influencers more helpful and trustworthy than brands during the pandemic. Business Wire. Retrieved June 19, 2022, from https://www.businesswire.com/news/home/20200526005058/en/Matter-Survey-Reveals-Consumers-Find-Influencers-More-Helpful-and-Trustworthy-than-Brands-During-the-Pandemic