Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Copywriting je činnost, při které se vytváří obsahové, reklamní a marketingové texty. Tyto texty by měly být čtivé a poutavé, jelikož jejich cílem je vzbudit zájem, pozitivní emoce a navést čtenáře k požadované akci.

Copywriting je důležitou součástí obsahového marketingu. V copywritingu jde především o vytvoření čtivého textu, obsahový marketing se zajímá spíše o jejich témata, strategii distribuce a placenou podporu.

Copywriting lze popsat jako proces s několika fázemi. První fáze je zadávací, kdy se vyjasňují potřeby, cíle, forma či rozsah textů. Další fází je průzkum, zde je potřeba správně porozumět tématu textu, cílové skupině a distribučních kanálů. Samotný text vzniká až v kreativní fázi. Po poslední kontrole je text konečně hotov. Po určitém čase se u takto vytvořených textů zkoumá jejich efektivita a vyhodnocuje se, jak splnily předem dané cíle.

Copywriting má spoustu druhů, pro ilustraci uvedu např.:

  • Online copywriting, který se zabývá psaním textů na internet
  • Webový copywriting, který je zaměřený na texty webových stránek
  • Offline copywriting, který se zabývá texty mimo internet
  • SEO copywriting, který se texty snaží zaujmout i vyhledávače
  • Microcopywriting, který se zaměřuje na tvorbu krátkých textů
  • Technický copywriting, který se věnuje odborným textům