Pomáháme s marketingem těm nejlepším

OOH marketing neboli Out-of-home marketing je forma marketingu založená na zobrazování produktů a služeb formou reklamních nosičů při cestě mimo svůj domov. Během posledních let jsme mohli pozorovat výrazně změny prostředí měst právě následkem většího množství využití OOH nosičů. Mezi běžné typy OOH nosičů řadíme tzv. Billboardy, Bigboardy a Megaboardy. Výhodou venkovních reklamních ploch oproti direct marketingu na sociálních sítích, jako je například Facebook nebo Instagram je skutečnost, že pozorovatel nemůže reklamu odkliknout nebo se například vyloženě dívat někam jinam. To platí především u reklamních ploch podél silnic, kde se řidič musí soustředit na řízení a pohledu na reklamní plochu se nevyhne. Nevýhodou je pak ovšem nemožnost targetingu, samozřejmě každá taková reklamní plocha je zobrazována ve stejnou chvíli všem věkovým i zájmovým skupinám. Přesto je ovšem třeba říct, že menší formy segmentace trhu si i zde můžeme všimnout, kdy se například na reklamních plochách podél silnic často zobrazují reklamy na motorová vozidla.

Reklamní OOH nosiče bývají považovány za velmi efektivní druh reklamy a mohou uživateli poskytnout velkou kompetitivní výhodu. Donedávna byly oproti social media marketingu považovány za technologicky jednodušší, neboť šlo pouze o 2D vizuální nápis, ovšem dnes se zde mohou vyskytovat 3D a světelné prvky. Dále pak některé nosiče využívají technologii displaye, a tak kromě obrázku mohou zobrazovat i videa. Vzhledem se pak takové reklamní spoty od těch, co můžeme vidět například na YouTube nebo TikToku příliš neliší. Patrně je však třeba provést zcela jiný přístup při hledání optimální volby reklamy, právě z důvodu nemožnosti provést analýzu trhu za využití focus group. Přesto by mělo dojít k určitému marketingovému výzkumu a za využití značné kreativity nalézt optimální řešení tak, abychom dosáhli co možná nejvyšší hodnoty ROAS, neboli návratností vloženého kapitálu právě do takové formy reklamy. Podobně bychom také mohli zkoumat tzv. ukazatel PNO, který nám udává, kolik procent z tržeb tvoří náklady na reklamu. Tyto ukazatele mohou hrát velkou roli, neboť využití tohoto typu reklamních ploch může být velmi nákladné.

Billboard je vůbec první verzí takového OOH nosiče a jeho rozměry jsou 3x6m. Jeho hlavním úkolem bylo získání pozornosti chodců na velmi rušných místech. Zobrazují tedy většinou reklamní slogany a vizuály s velmi výraznými nápisy a barvou. Ve výsledku však v případě většího množství takových reklamních ploch může dojít naopak k tomu, že bude chodec přehlcen a nápis na billboardu ani nepostřehne. Výhodou těchto menších nosičů je především to, že je možné je zkonstruovat na některých místech, kde to pro větší nosiče není povolené.

Brzy vznikaly i další typy nosičů, které byly svými rozměry zpravidla větší. V případě Bigboardu už mluvíme o rozměru 9,6×3,6 m. Tyto nosiče jsou využívány především podél silničních komunikací. Kromě klasické reklamní plochy pak můžou obsahovat i 3D prvky, nebo mohou přesahovat nepatrně přes reklamní plochu pro dosažení zajímavého designu. Dále pak kromě běžného osvětlení zde mohou být i speciální světelné prvky, kdy je například část vyobrazovaného produktu tímto způsobem zvýrazněna. Obecně by taková forma reklamy neměla mít negativní vliv na řidičské schopnosti projíždějících řidičů, vlivem přílišné odvedení jejich pozornosti.

Dále existuje tzv. Doublebigboard, který má, jak již jeho název napovídá, zhruba dvojnásobné rozměry běžného bigboardu, přesněji 9,6×8,2 m. Takové typy nosičů jsou poté umístěny na těch nejexkluzivnějších místech, především v Praze.

Největším typem je tzv. Megaboard. Tento typ nosiče nemá přesně dané rozměry. Jeho plocha se odvíjí od dané lokality. Může však běžně dosahovat reklamní plochy okolo 200 m2. Reklamy zobrazované na těchto nosičích jsou poté viditelné i z velmi velkých vzdáleností.

Reklamní OOH nosič CLV je v porovnání s ostatními nosiči rozměry nejmenší. Jeho velikost dosahuje pouhých 1,13×1,69 m. Nejčastější lokalitou takového nosiče jsou obchodní centra, hypermarkety nebo třeba parkoviště.

Zdroje:

Gurumoorthy, P. (n.d.). A study about out of home advertising – EDLIB. Retrieved May 21, 2022, from https://edlib.net/2015/icidret/icidret2015015.pdf