Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Tendr neboli výběrové řízení je proces, kdy je zadavatelem vyhlášeno výběrové řízení pro nalezení dodavatele pro vyhlášenou zakázku. Většinou se výběrové řízení používá ve spojení především se státní sférou, a to kvůli zákonům o veřejných zakázkách, nicméně je využíváno i v soukromém sektoru. Formalizovaný postup provádění výběrového řízení a vybírání dodavatele se skládá z 5 fází:

  • Zveřejnění zadání
  • Odevzdání obálek
  • Otevření obálek
  • Posouzení nabídek
  • Zveřejnění výsledků

Rozlišujeme také několik druhů výběrového řízení, které lze rozdělit hlavně pomocí omezení na uveřejnění nebo na omezení zúčastněných dodavatelů. Druhy výběrového řízení jsou následující: 

  • Otevřené řízení
  • Užší řízení
  • Jednací řízení s uveřejněním
  • Jednací řízení bez uveřejnění

Jako příklady výběrového řízení lze uvést ze státního sektoru například výběrové řízení na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, které je vypsané českým státem. Jako příklad ze soukromého sektoru lze uvést výběrové řízení, kdy si firma vypíše výběrové řízení o nalezení marketingové agentury, která bude propagovat zájmy firmy.