Pomáháme s marketingem těm nejlepším

CTA je zkratka pro Call to Action neboli česky výzva k akci a jedná se o způsob, kterým lze potenciálního zákazníka v internetovém prostředí popostrčit k vykonání příslušné akce. Nejčastěji se jedná o nějaké tlačítko nebo text s odkazem, kterým může zákazník např.: koupit produkt, rezervovat či registrovat se. V e-shopech se CTA vyskytuje např. jako tlačítko „Vložit do košíku“. CTA je důležité pro majitele webu i návštěvníka. Zatímco návštěvníkovi CTA říká, co může dělat dál, tak majiteli pomáhá plnit jeho cíle jako je třeba získání více objednávek.

Kvalitní CTA by měla obsahovat akčně zaměřené sloveso v rozkazovacím způsobu. Pokud je dostatek místa, je vhodné tuto výzvu doplnit o popis toho, co může návštěvník po kliknutí očekávat. Dále je také vhodné návštěvníka nějak motivovat ke kliknutí. Po grafické stránce by CTA měla být nejvýraznější prvek na stránce.

Zdroje:

7 Effective Call-to-Action Examples and Why They Work. Retrieved 2022-05-26, from
https://www.business2community.com/digital-marketing/7-effective-call-to-action-
examples-and-why-they-work-0543204