Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Linkbuilding je pojem digitálního marketingu, který se skládá ze dvou slov. Link (odkaz) a building (tvorba). Jedná se tedy o proces tvorby hypertextových odkazů na různých webových stránkách. Tyto odkazy pak mohou směřovat přímo na naši webovou stránku.

Hypertextový odkaz (obvykle nazývaný jen jako odkaz) je tedy způsob, jakým uživatelé přecházejí mezi stránkami na internetu. Webové vyhledávače jako například Google, DuckDuckGo, Bing atd. používají zmíněné odkazy i na samotné prohledávání webu.

Existuje mnoho technik linkbuildingu a ačkoli se jednotlivé techniky liší v náročnosti,
odborníci na SEO se shodují v tom, že linkbuilding je jednou z nejobtížnějších částí jejich práce.

Ale v případě, že si osvojíte tento relativně náročný způsob budování vysoce kvalitních odkazů, jste schopni získat náskok před ostatními SEO optimalizátory a tím i před konkurenčním výrobkem, službou či značkou. [1].

Z pohledu samotného SEO, dochází k dělení do dvou hlavních kategorií [2].

 • On-page SEO: činnosti optimalizace obsahu webové stránky.
 • Off-page SEO: činnosti zaměřující se na získání zpětných odkazů, tedy budování odkazů.

Hlavní činností odborníků na off-page SEO je vytvořit velký počet zpětných odkazů a znásobit
efekt těchto odkazů. Posílení tohoto efektu můžeme dosáhnout tím, že zajistíme, aby stránky, ze kterých odkazy pocházejí, byly vysoce propojeny pomocí odkazů. Nakonec výsledkem těchto činností je zlepšení celkové pozice webové stránky ve vyhledávání, což vede k nárůstu návštěvnosti z vyhledávačů (větší reach a lepší positioning produktu). Tento nárůst návštěvnosti je tedy realizován pomocí zpětných odkazů. Další výhodou je také rychlejší indexace nového obsahu na webu, jakož i větší crawl budget (ochota robota vyhledávače procházet a kontrolovat stránky webu).

Linkbuilding tedy zvyšuje obchodní cenu webové stránky [2].

Celá problematika linkbuildingu vznikla relativně nedávno. Byl to právě samotný vyhledávač Google, který jako první použil techniku založenou na analýze hypertextových odkazů. Díky této analýze docházelo k určení relativní důležitosti všech stránek na internetu. Při tvorbě této analýzy vycházeli pracovníci společnosti Google z již existující metody analýzy citací v akademické sféře. Důležitost akademických citací určuje jejich odpovídající impakt faktor. Tento faktor je hodnota citačního indexu, vyjádřená jako poměr počtu citací, které byly zaznamenány v hodnoceném roce na všechny články v něm publikované za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků. Na základě tohoto způsobu navrhli pracovníci společnosti Google metriku, kterou nazvali jako PageRank. Ta je založena na podobném principu jako impakt faktor a slouží k vyjádření výsledků dané analýzy [2].

Tato novodobá myšlenka, kterou úspěšně aplikovala zmiňovaná společnost, byla charakterizována následujícím způsobem. Namísto výpočtu relevance každé webové stránky výlučně na základě jejích vnitřních charakteristik (jako například počtu výskytů klíčového slova), byly zohledněny i její vnější charakteristiky. Tyto vnější charakteristiky představovaly zejména počet a kvalitu odkazů, které směřovaly na danou stránku. Obecně tedy platí, že čím více kvalitních webových stránek na nás odkazuje, tím je větší pravděpodobnost, že se bude naše stránka lépe umisťovat ve výsledcích vyhledávání. Výhodou oproti placenému způsobu umisťování, jako jsou například reklamy Google Ads nebo Facebook Ads, je i zvýšená důvěra ze strany zákazníka [4].

A jak určujeme kvalitu jednotlivých stránek a tedy i odkazů? V případě dvou webových stránek, které se zabývají stejným tématem, je důležitější ta stránka, která má větší počet zpětných odkazů z webových stránek, které jsou častěji odkazovány. To je také klíčová vlastnost PageRanku. Tato hodnota se tedy může přenášet ze stránky na stránku a to v případě pokud jsou stránky propojeny pomocí odkazů. V případě, že nechceme převést tuto hodnotu, můžeme využít atribut při tvorbě odkazu s názvem NoFollow. PageRank tak udává míru autority stránky v podobném smyslu, jako impakt faktor udává míru důležitosti vědeckému článku [3].

Daná metrika se rychle stala standardem téměř ve všech webových vyhledávačích.

PageRank se tak stal důležitou hodnotou, neboť se jedná o velmi dobrý způsob určování kvality stránky. Princip spočíval v udávání hlasu důvěry vůči stránce. Analogie této teorie spočívá v tom, že když někdo odkazuje na jinou webovou stránku, ve skutečnosti tím říká, že se jedná o dobrý zdroj, podobně jako bychom neposlali přítele do špatné restaurace. SEO optimalizátoři však brzy zjistili, jak manipulovat s PageRankem a tím tak s výsledky vyhledávání pro vybraná klíčová slova. Google se tak aktivně začal snažit nalézt způsoby, jak identifikovat webové stránky, které manipulovaly s výsledky vyhledávání a začala zavádět pravidelné aktualizace [4]. Ty se speciálně zaměřovaly na filtrování webových stránek, které silně zneužívají této metriky. V současnosti tak společnost Google aktivně penalizuje umístění webových stránek, které se pokoušejí o nadměrné používání těchto technik, často označované také jako nadměrná optimalizace.

Z pohledu samotného odkazování rozdělujeme odkazy na tři typy:

 • Deep linking: odkazování se na jinou webovou stránku
 • Inline linking: odkazování se přímo na obsah jiné webové stránky
 • Internal link: odkazování se na obsah na naší vlastní webové stránce

Existují také dva základní přístupy, které využíváme ve strategii vytváření odkazů.

White-hat strategie jsou ty, jejichž realizace je velmi nízko riziková a obvykle jsou v souladu se
směrnicemi určených pro webmastery stanovenými společnostmi jako je např. Google a Bing. Používání white-hat strategií tedy znamená, že máme velmi malou šanci, že dojde k penalizaci vyhledávání na základě zneužívání metriky PageRank [3].

Mezi taktiky white-hat patří:

 • Vytvoření vlastního, autentického, jedinečného a kvalitního obsahu
 • Budování angažované komunity, která komunikuje s naší webovou stránkou
 • Propagace webové stránky prostřednictvím personalizovaného obsahu

Strategie Black-Hat se naopak používají k označení technik, které přímo porušují směrnice příslušných vyhledávačů. Tyto techniky se snaží zneužít nedokonalostí v algoritmech vyhledávačů a neoprávněně tak umisťovat webové stránky výše ve vyhledávání [3].

Mezi taktiky black-hat patří:

 • Zobrazení jiného obsahu vyhledávačem v porovnání s tím, co zobrazujeme návštěvníkům
 • Vložení skrytých odkazů na webové stránky
 • Skrytý text na stránce, který se zobrazuje pouze vyhledávačům (obvykle plný klíčových slov)

TIP: V případě, že si s budováním odkazů nevíte rady, může Vám pomoci naše SEO agentura.

Zdroje:

[1] French, G., & Ward, E. (2020). Ultimate Guide to Link Building: Generate
Competition-proof links, transform Seo keywords into authority content ideas, find and
organize thousands of new outreach opportunities. Entrepreneur Press.
[2] Lopezosa, C., Codina, L., & Gonzalo-Penela, C. (2019). Off-page SEO and link
building: General strategies and authority transfer in the Digital News Media. El
Profesional De La Información, 28(1). https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.07
[3] Moogan, P. (2014). The Beginner’s Guide to Link Building.
[4] Zhang, S., & Cabage, N. (2016). Search engine optimization: Comparison of
Link Building and Social Sharing. Journal of Computer Information Systems, 57(2),
148–159. https://doi.org/10.1080/08874417.2016.1183447