Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Design thinking (volně přeloženo jako designové myšlení) je kombinace filosofie a souboru nástrojů, tato kombinace je dobrá ke kreativnímu řešení problémů. Je to přístup zaměřený na inovaci produktů, služeb a procesů ale i celých obchodních modelů. Designéři jsou zvyklí začleňovat do své práce různé aspekty: produkty musí být funkční, vizuálně přitažlivé a co nejsnadněji použitelné. Takže vyvíjíte konečný produkt z různých úhlů pohledu. Termín designové myšlení je odvozen právě z této teorie. Jde o myšlení jako designér.

Proč je design thinking důležitý?

Tento pojem je spjatý s pojmem předchozím termínem tedy UX, je totiž zásadní rozvíjet a zdokonalovat pochopení v prostředí chování uživatelů. Designové myšlení je cenný prostředek k řešení problémů, co mohou mít uživatelé s používáním nějakých produktů a služeb. Tento proces se tedy může využívat k analýze a zdokonalení UX, hledají tedy způsob, jak vyhovět například potřebám uživatelů. Tento princip může pomoci hledat nová a inovativní řešení.

Pět fází designového myšlení

Design thinking je definován jako pětistupňový proces (není dáno, že musí být prováděny
postupně, zasebou).

I. Empatie
– Jde o porozumění lidem, pro koho chcete navrhnout produkt nebo službu. Jde o shromažďování informací pomocí například rozhovorů. Jde o to se vsítit do lidí. Měl by vám umožnit nahlédnout na problém z uživatelského hlediska.

II. Definování
– Definují se závěry z kroku I., definuje se, na čem jsou založeny potřeby uživatelů, jejich problémy a výzvy. Řešíte, jaké informace z kroku jedna.

III. Nápad

– V tomto kroku vytváříte řešení na problémy, co jste doposud zjistili, snažíte se vymyslet nápady a řešení, může jít o jakousi formu brainstormingu, lidé sdílejí nápady a myšlenky. Znalosti z prvních dvou fází vám umožní hledat alternativní a dosud neznámé řešení.

IV. Prototyp
– Zde začínáte vytvářet řešení. Je to spíše experimentální část. Zde je cílem najít co nejlepší možné řešení pro nalezený problém/problémy kterým přiřadíte největší váhu.

V. Testování
– Zde zkoušíte svá řešení. Výsledky z testu se většinou používají k předefinování a opakování procesu znovu.

Všechny tyto kroky přispívají k celkovému návrhu projektu. Snažíme se tedy co nejvíce vcítit a porozumět uživatelům a na základě toho vytváříte ideální produkt, službu nebo i řešení.

Příklad

Chcete porozumět starým lidem.

I. Vedete rozhovor se seniory, vciťujeme se do seniora a zjišťujeme, že si chtějí ponechat schopnost chodit (pro nás možná překvapivé, protože se nám to jeví jako opak, že senioři nikam chodit nechtějí, nejsme jejich situaci, ale rozhovorem to napravujeme). Ptátete se dále na osobní zkušenosti a příběhy.

II. Definujete, že senioři chtějí zůstávat co možná nejvíce aktivní a chtějí dělat nejrůznější činnosti. Můžete to odvodit z rozhovorů a například si zkusit podtrhnout slovesa nebo činnosti co v rozhovorech zmínili. Např: jít na procházku zajít na pivo s přáteli, jíst nakupovat do obchodu. Možná to tedy není jen o tom dělat nějaké aktivity, ale o tom mít kontakt s lidmi. Vzniká definice – formulujeme výsledky. Senioři nechtějí zůstávat sami, samoty se bojí. Chtějí zůstat ve spojení se světem.

III. Zkoušíme přijít na nápady co tento problém vyřeší. Kurzy tančení i pro seniory nebo cokoliv jiného. Tyto nápady je dobré ukázat lidem, kterých jste se ptali, tím získáte zpětnou vazbu.

IV. Vytvoříte prototyp – nejlepší z nápadů je vybrán a zkoušíte se zamyslet. Jestli je realizovatelný. Zkusíte vytvořit daný prototyp. Kurzy pro taneční již existují a lidé tam chodí, proč nepozvat i starší lidi a namixovat to. Mladí se něco naučí od starších a starší od mladších.

V. Testujete. Otestujete prototyp se seniory – kurzy tanečních pro seniory, pozvete mladé i staré na taneční lekce. Opět vám přijde zpětná vazba: např. tančení bylo moc rychlé nebo pomalé. A zkusíte znovu definovat problémy a hledáte dále řešení a nápady.

Zdroje:

Dam, R. F. (n.d.). 5 stages in the design thinking process. The Interaction Design Foundation. Retrieved May 30, 2022, from https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process

What is design thinking? The Interaction Design Foundation. (n.d.). Retrieved May 30, 2022, from https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-
thinking