Pomáháme s marketingem těm nejlepším

QR kód je typ maticového čárového kódu. QR kód byl vynalezen japonskou automobilkou Denso Wave v roce 1994. Čárový kód je metoda zobrazování dat vizuálně strojově čitelnou formou. Maticový čárový kód je oproti klasickému čárovému kódu 2D, což znamená, že dokáže obsáhnout větší počet dat.

QR kódy byly zpočátku používány k identifikaci objektů na kterém se tento „štítek“ nacházel. Nyní se QR kódy používají jako běžnou součást spotřebitelské reklamy, kdy mobilní telefony fungují jako čtečky QR kódu. Po oskenování QR kódu se uživateli nejčastěji zobrazí webová stránka nebo doplňující informace například o nabízeném produktu.

QR kód se dále běžně používá například pro placení, přihlášení k Wi-Fi, přihlášení na web, objednávání v restauraci či sdílení osobních údajů jako je email, telefon a další.

Zdroje:

From Japanese Auto Parts to ubiquity: A look at the history of QR codes. The Mainichi. (n.d.). Retrieved June 9, 2022, from https://mainichi.jp/english/articles/20211109/p2a/00m/0bu/024000c 

Home. GS1. (n.d.). Retrieved June 9, 2022, from https://www.gs1.org/standards/barcodes/2d How to scan a QR code on Android and IOS. Digital Trends. (2021, December 9). Retrieved June 9, 2022, from https://www.digitaltrends.com/mobile/how-to-scan-a-qr-code/