Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Jedná se o klíčovou činnost prováděnou zpravidla před vstupem na trh. Je to způsob, jak firma zjišťuje, zda se svým produktem může na trhu uspět, kdo jsou její konkurenti, jaké je množství potenciálních zákazníků, nasycenost trhu, možnost expanze apod. Pro tyto účely se využívá celá škála metod a technik. Myslím, že mohu říct, že se jedná o konkrétní typ marketingového výzkumu. Je možné aplikovat stejný postup s konkrétním problémem: „Kolik lidí by mělo zájem o mé služby nebo produkty?“ nebo „Jsem na tomto trhu konkurenceschopný?“. K analýze trhu též dochází, když společnost uvažuje o orientaci na nový trh nebo při významné změně ve společnosti.

Pak je možné aplikovat na analýzu trhu stejné metody jako pro obecné marketingové výzkumy. Kvantitativní výzkumy nám spíše ukážou přehled o trhu jako celku. Oproti tomu kvantitativní výzkum ukáže skutečné potřeby zákazníků. Lze použít ale i další běžně používané techniky jako je například SWOT analýza. Ta je dobrým podkladem pro tvorbu podnikové strategie. Jsou zde dobře vidět silné i slabé stránky podniku. Zároveň jsou tu uvedené příležitosti a rizika. To může pomoci ke komplexnímu pohledu na podnik.

Běžnou praxí je též udělat portfoliovou analýzu, které odhalí šance na úspěch plánovaného produktu. Každý produkt má svůj životní cyklus. Lze ho rozdělit do čtyř částí: zavedení, růst, zralost a nasycení (úpadek). Každá společnost pak má své portfolio, které obsahuje výčet všech svých aktivit. Pak lze analyzovat jednotlivé aktivity na základě trhu a jeho tržního podílu. Mezi nejznámější techniky patří Bostonská matice. Ta je rozdělena do 4 částí. Dojné krávy, psy, hvězdy a otazníky. Každá část odpovídá jedné fázi produktu: otazníky = zavedení, hvězdy = růst, krávy = zralost a psy = nasycení.

Klíčovou roli hraje analýza konkurence. Ať už se aplikuje sekundární výzkum nebo primární v podobě například mystery shoppingu. Je důležité zjistit čím konkurence oslovuje zákazníky a jak se vůči konkurenci vymezit případně jak převést zákazníky od konkurence k nám. Zároveň jsou to klíčové informace pro konkurenční boj obecně. Nemusí se jednat rovnou o útok, ale též o ochranu.

Analýzou trhu se snažíme získat informace nejen o konkurenci nebo potenciálních zákaznících. Také sem spadá analýza rizik a příležitostí, výzkum reklamy, analýza účinnosti marketingového mixu, analýza produktu samotného, segmentace trhu nebo celkové informace o trhu.

Dobré je si uvědomit, že trh je zpravidla různorodý a obsahuje škálu různých typů spotřebitelů. Z toho důvodu se provádí segmentace trhu. Prvním klíčovým krokem je definice segmentů. Rozdělení se dělá často na základě možnosti na daný segment působit stejnými marketingovými nástroji. Pokud možno se stejnou úspěšností na každé hodince segmentu. Zároveň by měl být dostatečně velký, aby bylo efektivní na něj působit zvoleným marketingovým mixem. Ve chvíli rozdělení svých zákazníků nebo potenciálních zákazníků lze aplikovat cílený marketing.