Pomáháme s marketingem těm nejlepším

B2B neboli Business-to-Business je slovní spojení, které se používá obchoduje-li jedna společnost s druhou společností. Jinými slovy, společnost zde nemá žádný vztah se spotřebitelem, což se označuje jako B2C (business-to-customer). B2B je do jisté míry také závislá na B2C, jelikož jedna firma kupuje od druhé, aby naplnila požadavky svých zákazníků. V tomto případě se mluví o B2B2C (business-to-business-to-customer).

Příkladem B2B může být například, kdy Apple kupuje od Samsungu displeje, aby mohl vyrábět své produkty. Takový vztah 2 firem může vést například ke snížení nákladů na výrobu, kdy jedna firma nemusí vyrábět všechny součástky sama, ale může si na to „najmout“ druhou firmu.

Do pojmu B2B se také začleňují webové stránky, přes které mohou jednotlivé firmy navázat kontakt nebo dokonce distribuovat určité produkty. Na těchto webových stránkách firmy používají B2B marketing, aby se zviditelnily.

B2B marketing, nebo jak se běžně používá „průmyslový marketing“ je marketing, který na rozdíl od běžného marketingu, který cílí na zákazníky, cílí na ostatní firmy. Z toho důvodu se některé aspekty marketingu odlišují. Například se může jednat o komunikaci, publikum, strategie a další.

V rámci B2B marketingu jsou nejúčinnějším nástrojem dlouhodobé vztahy. To znamená, že firmy si mezi sebou snaží udržet kontakt a nesnaží se neustále měnit svého obchodního partnera.

V B2B marketingu je velmi důležitá komunikace. Snažíme se jako prodejce zjistit všechny potřeby, které druhá firma potřebuje a snažit se mu nabídnout vždy co nejlepší nabídku. Navíc se snažíme budovat osobní kontakty, protože tyto B2B obchody většinou vyjednávají určitý lidi ve firmě. Proto se pro komunikaci a propagaci většinou používá direct marketing.

Zdroje:

Business to business: What is B2B? Business News Daily. (n.d.). Retrieved June 15, 2022, from https://www.businessnewsdaily.com/5000-what-is-b2b.html

B2B marketing. B2B Marketing. (n.d.). Retrieved June 16, 2022, from https://www.b2bmarketing.net/en-gb 

Chen, J. (2021, December 7). Business to business (B2B). Investopedia. Retrieved June 15, 2022, from https://www.investopedia.com/terms/b/btob.asp

Stone, S. (2016). Unleash possible: A marketing playbook that drives B2B sales. Marketing Advisory Network.