Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Hashtag je metadatová značka, která začíná symbolem mřížky „#“. Metadatová značka v informatice znamená, že je k mediu (odkaz, obrázek, video atd.) přiřazený odkaz, který dané medium popisuje a umožňuje opětovné nalezení a vyhledávání daného media.

Hashtag byl poprvé navržen americkým blogerem a produktovým poradcem Chrisem Messinou v tweetu roku 2007. Hashtag začali lidé organicky používat pro kategorizaci zpráv, aby i lidé bez znalosti vyhledávání mohli jednoduše najíst podobné zprávy se stejným tématem. Od 2. července 2009 začal Twitter hypertextově propojovat všechny tweety se stejným hashtagem. Po Twitteru začali hashtag podporovat i jiné platformy jako YouTube, Instagram, Facebook a další. Hashtag není registrovaný, ani kontrolovaný žádnou organizací.

Hashtag musí začínat symbolem #, který je následován nejčastěji písmeny, čísly a podtržítkem. Ostatní symboly mohou být, ale nemusí, to záleží na použité platformě. Hashtag nerozlišuje malá a velká písmena.  Tzn. že je jedno jestli použijeme „#HashTag“ nebo „#hashtag“, ale obecně se používá CamelCase notace. To znamená, že každé slovo, které by bylo oddělené mezerou začíná velkým písmenem bez mezery.

Z hlediska marketingu začaly firmy a značky používat hashtag místo klíčových slov a jako propagaci určitého produktu či služeb.

Messina, C. (2007, August 23). How do you feel about using # (pound) for groups. as in #barcamp [msg]? Twitter. Retrieved June 9, 2022, from https://twitter.com/chrismessina/status/223115412 

Rao, L. (2009, July 2). Twitter makes hashtags more #useful. TechCrunch. Retrieved June 9, 2022, from https://guce.techcrunch.com/copyConsent?sessionId=3_cc-session_f358a1f4-4b17-41da-9cfa-91cf33e6126c&lang=en-US 

What characters can a hashtag include? Hashtags.org. (n.d.). Retrieved June 9, 2022, from https://www.hashtags.org/featured/what-characters-can-a-hashtag-include/

Says:, W., Pingback from How Should We Punctuate on the Web? ← Terence Eden’s Blog: & Says:, J. (2010, February 25). Hashtag standards. Terence Eden’s Blog. Retrieved June 9, 2022, from https://shkspr.mobi/blog/2010/02/hashtag-standards/