Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Každý je v životě nucen nesčetněkrát komunikovat se svým okolím. Označení „komunikační mix“ je nadřazené úsloví všem komunikačním prostředkům, které se běžně používají pro komunikaci v oblasti marketingu. Komunikační mixu spadá pod disciplínu marketingové komunikace. Základním úkolem komunikačního mixu, v prostředí marketingu, je udržení si stávajících zákazníků a oslovit zákazníky potenciální.

Mezi prostředky komunikačního mixu řadíme reklamu, sociální sítě, PR, osobní prodej, společenské události a eventy, podpora prodeje, přímý a interaktivní marketing či digitální marketing. Kombinací zmíněných prostředků podporujeme tzv. marketingový mix skládající se ze 4P (product, place, price, promotion). Vhodným složením sdělovacích prostředků může být dosaženo optimálního rozložení marketingového mixu, z čehož plynou další klady (ziskovost, růst společnosti, zvyšování hodnoty značky apod.)

Obecně vžitým označením pro komunikační mix je obecné pojmenování „reklama“. Tento způsob, resp. způsob placené komunikace v marketingu, kdy chceme oslovit masy, je téměř vždy neosobní, propagace má za úkol pomoci zákazníkovi s rozhodnutím se pro nákup a se samotným nákupem a pomáhá vytvářet image / tvář firmy. Mnoho firem za tímto účelem využívá služeb reklamní agentury.