Pomáháme s marketingem těm nejlepším

ROAS neboli Return of Ad Spend je metrika, která nám vyjadřuje návratnost investic do online reklamy. Dá se říct, že ROAS je stejné jako ROI, ale zaměřené pouze na online reklamy. Výsledek ROAS mi obecně říká, kolik vydělám například na investované jedné koruně do online reklamy.

Pro výpočet ROAS existují 2 nejpoužívanější vzorce a to konkrétně:

  • ROAS = příjmy z reklamy / náklady na reklamu
  • ROAS = (příjmy z reklamy – náklady na reklamu) / náklady na reklamu

ROAS nám určuje úspěšnost dané online reklamní kampaně. Díky tomu je možné různé kampaně porovnávat a přerozdělovat naše investice do jednotlivých kampaní.

Jeli ROAS nižší než 1, pak je tato kampaň/reklama ztrátová. Naopak čím je ROAS vyšší, tím můžeme dosáhnout většího zisku.

Zdroje:

What is ROAS? Calculating Return On Ad Spend. Enterprise. (n.d.). Retrieved June 1, 2022, from https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-roas-calculating-return-on-ad-spend/

Riserbato, R. (2021, September 7). The Plain English Guide to return on ad spend (roas). HubSpot Blog. Retrieved June 1, 2022, from https://blog.hubspot.com/marketing/return-on-ad-spend