Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Teaser se dá rozdělit do dvou hlavních využití, do filmového prostředí nebo do běžného marketingového prostředí, nicméně v obou případech zastává podobný význam. 

Nejjednodušeji by se dalo říct, že teaser slouží jako upoutávka, ve filmu je toto možná o trochu složitější kvůli tomu, že zde dochází k záměně s trailerem, trailer můžeme popsat jako upoutávku na film, která trvá od jedné do dvou minut a prozradí části příběhu filmu a představí krátce hlavní postavy, naopak teaser u filmu funguje jako mini-trailer, kdy tato 30sekundová upoutávka v podstatě pouze upozorní na blížící se film bez toho, aby film poodkryl tolik jako trailer, ale vyvolal pouze zvědavost o film.

Teasery v normálním marketingovém využití se používají velice podobně, a to jako krátké reklamy nebo upoutávky, které mají vyvolat na straně zákazníků zvědavost, podobně jako u filmu nemají teasery odhalit celý produkt, ale pouze upoutat zákazníky k produktu nebo akci. Místa kde se tyto teasery mohou vyskytovat jsou například, upoutávky v televizi a rádiu, billboardy na veřejných místech nebo upoutávky na internetu a sociálních sítích, z tohoto se dá odvodit, že teasery se mohou vyskytovat téměř všude. Jako příklady teaserů lze uvést upoutávky od společnosti Apple na každoroční konferenci, kde jsou světu představovány nové výrobky Apple a stav společnosti jako takové, nicméně teasery, které společnost vydává odkazují pouze na událost jako takovou bez toho, aniž by zmínili, jaké produkty budou představeny nebo nabídli podrobnější náhled do toho, co se na konferenci bude dít.

Jako další příklad lze uvést teasery/upoutávky společnosti McDonald‘s například na sýrovou sezónu, kdy tyto upoutávky oznamují pouze, že se daná sezóna blíží, ale už neukazují nabídku pokrmů, které sebou daná sezóna přinese. Jako poslední lze uvést příklad upoutávek řetězce Alza například na event Black Friday, kdy zákazník může očekávat slevy na produkty, zde opět lze spatřit pouze oznámení o tomto eventu bez uvedení konkrétních slev, které bude řetězec nabízet.