Pomáháme s marketingem těm nejlepším

PNO znamená Podíl Nákladů na Obratu. Dá se říct, že PNO je převrácenou hodnotou ROAS. To znamená, že čím nižší hodnota PNO je, tím máme větší zisk. PNO je jednou z důležitých metrik, které nám ukazují například výkonost PPC reklamy

Výpočet PNO je pomocí vzorečku:

  • PNO = náklad na reklamu / zisk na obratu

Pro lepší srozumitelnost, se většinou vyjadřuje PNO v procentech. V tomto případě je potřeba ještě výsledek vynásobit stem (x100).