PNO znamená Podíl Nákladů na Obratu. Dá se říct, že PNO je převrácenou hodnotou ROAS. To znamená, že čím nižší hodnota PNO je, tím máme větší zisk. PNO je jednou z důležitých metrik, které nám ukazují například výkonost PPC reklamy

Výpočet PNO je pomocí vzorečku:

  • PNO = náklad na reklamu / zisk na obratu

Pro lepší srozumitelnost, se většinou vyjadřuje PNO v procentech. V tomto případě je potřeba ještě výsledek vynásobit stem (x100).